سوابق و افتخارات هواسازان

دارنده نشان استاندارد CE اروپا جهت تولید کمپرسور در ایران

دارنده گواهینامه ISO 9001

عضو موسسه BCAS انگلستان

عضو موسسه Pneurop

دارنده تندیس و لوح تقدیر Golden award for the best trade

دارنده لوح تقدیر از شرکت ملی حفاری ایران

دارنده لوح تقدیر از شرکت ملی نفت شمال

واحد نمونه سال ۱۳۸۳ استان آذربایجان‌شرقی

واحد نمونه سال ۱۳۸۴ استان آذربایجان‌شرقی

واحد منـتخب صد نام تجاری برتر در سال ۱۳۹۰

 

سوابق و افتخارات

سوابق و افتخارات

کمپرسورسازی هواسازان

کمپرسورسازی هواسازان

Catalog
فارسی