پرش لینک ها

فیلترهای سپراتور

فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور به عنوان جدا کننده هوا و روغن در سيستم های صنعتی استفاده می شود. برای اين منظور عموما از الياف ميکرو فايبر گلاس درکاغذهای فيلتر سپراتور استفاده می شود .

طراحی اين الياف به شکلی می باشد که اجازه عبور مولکولهای هوا را داده و اجازه عبور مولکولهای روغن را نمی دهد و در واقع مولکولهای با فاز گازی عبور کرده و مولکولهای با فاز مايع عبور نمی کنند که اين الياف بعد از مدتی اشياع شده و احتياج به تعويضی دارند. مدت زمان کار کرد فيلتر سپراتور بستگی به عواملی مانند نوع روغن، فشار کاری، دمای کاری و … بستگی دارد و زمان تعويضی فيلتر نيز توسط آيتم اختلاف فشار فيلتر مشخصی می شود که معمولا حدود ۴۰۰۰ ساعت می باشد.

فیلتر سپراتور
فيلتر سپراتورها در سه تيپ کلی ذيل موجود می باشند:

 • کاسه بيرونی (Standard wrap Element)
 • کاسه داخلی (Depth Separator Elements )
 • سپراتور پيچی (Air /Oil Separator Boxes)
 • فيلتر سپراتور کاسه بيرونی (Standard wrap Element)

طراحی و عملکرد
اين محصول برای جريان از بيرون به داخل مناسب است و می تواند برای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو(Screw) و پره ای(Vane) استفاده دارد . اين نوع سپراتورها عموما نسبت به تغييرات طراحی حساس نيستند و با توجه زمان کارکرد و کارآمدی جدا سازی نتايج بهينه ای به دست می دهد.

افت فشار
افت فشار در جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگانی که فيلتر نو نصب شده باشد 0/17 بار (17KPa) می باشد . چنانچه مقاومت بيشتری وجود داشته باشد، جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم دو برابر شود.

مقاومت فشار
اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5 بار (0/5MPa) طراحی شده است.

کيفيت جدا سازی
روغن باقيمانده در جريان نامی و فشار کاری 7 بار (0/7MPa) تقريبا بين 1 تا 3 mg/m3 می باشد .

عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد
بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . سرويس لايف فيلتر سپراتور عمدتا بين ۱۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ساعت می باشد که بستگی مستقيم به کيفيت فيلتر و عملکرد مناسب سيستم دارد.

 

توضيحات :

فيلتر سپراتور کاسه بيرونی برای کمپرسورها در سايزهای مختلف موجود می باشد. عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی ای بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد. هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود.

فيلتر سپراتور کاسه داخلی (Depth Separator Elements)

طراحی و عملکرد
اين محصول جای کمی اشغال می کند وبرای تمام رنج های جريانی کمپرسورهای اسکرو (Screw) و پره ای (Vane) استفاده می شود.دراين نوع فيلتر سپراتور جريان روغن از خارج به داخل است.

افت فشار
افت فشاردر جريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا0/2Kpa) ( می باشد . درصورت وجود مقاومت بيشتر جريان ولومتريک می تواند بدون تاثير منفی بر عملکرد سيستم تا 1/5 برابر جريان نامی افزايش يابد .

مقاومت فشار
اين محصول برای ديفرانسيل فشارهای حداقل 5bar (0/5MPa) طراحی شده است .

کيفيت جدا سازی
روغن باقيمانده درجريان نامی و فشار کاری 7bar (0/7 Mpa) تقريبا بين 1 تا mg/m3 3 می باشد.

 

سرويس لايف
افزايش مقاومت دربرابر جريان و نيز سرويس لايف مستقيما بستگی به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد. رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است.

توضيحات
فيلتر سپراتور کاسه داخلی در سايزهای مختلف موجود می باشد. عملکرد مناسب اين محصولات تنها در صورتی است که نشتی آب بين قسمت های مرطوب و خشک نباشد. هوا بايد به صورتی هدايت شود تا از برخورد مستقيم جريان روغن / هوا با سطح فيلتر جلوگيری شود.

سپراتورهای پيچی (Air/ oil Separator boxes)

 • جريان (فلو )

سپراتورهای پيچی برای جريان های اسمی 1m3/min  تا m3/min  5/5  در فشار کاری 7 بار (0/7 Mpa) قابل استفاده هستند.

 •  افت فشار

افت فشار در جريان اسمی و فشار 7bar (0/7MPa) هنگامی که فيلتر نو نصب شده باشد تقريبا 0/25 بار  (25KPa) می باشد .

 
 • مقاومت فشار

محفظه ی هوزينگ سپراتورهای پيچی به صورتی طراحی شده است تا با فشارهای حداکثر 20 بار (2MPa) يا حداکثر 14 بار (1/4 MPa) کارکنند. اجزای اين فيلتر برای کارکردن در ديفرانسيل فشار بيش از 5bar (0/5MPa) مناسبند.

 •  کيفيت جدا سازی

روغن باقيمانده در جريان اسمی و فشار کاری 7bar (0/7 MPa) تقريبا  1 تا 3 mg/m3 می باشد.

 •  عمر سرويس (سرويس لايف ) ساعت کارکرد

بالا رفتن مقاومت در برابر جريان و متعاقبا سرويس لايف بستگی مستقيم به تميز بودن روغن و کيفيت فيلتر هوا دارد . رسيدن به ساعت کارکردهای چند هزار ساعت در صورت عملکرد صحيح سيستم قابل تحقق است .

 • توصيه های نصب

فيلتر سپراتورهای پيچی به صورت عمودی و توسط دست برروی يک هد نصب می شود . اين  محل معمولا با توجه به قابليت سرويس پذيری سيستم انتخاب می شود .

 • تعمير و نگهداری

سپراتورهای پيچی درصورت رسيدن مقاومت در برابر جريان (فلو) هوا به 1 bar (0/1MPa) نياز به تعويض دارند. فيلتر سپراتور بايد پس از تخليه ی فشار سيستم تعويض گردد. اين عمل تعويض توسط آچار کمربندی مناسب انجام می شود . فيلتر سپراتور معمولا توسط دست در جای خود بسته می شود.

فیلتر سپراتور: برای بهره وری بیشتر پیشنهاد میگردد از فیلتر سپراتورهایی با طول عمر ۴۰۰۰ ساعت الی ۶۰۰۰ ساعت استفاده گردد، لازم به توضیح است که سازندگان فیلتر سپراتور در ایران دقت لازم را جهت ساخت اعمال نمی کنند و فیلتر سپراتورها ی ایرانی بین ۷۰۰ ساعت الی ۱۲۰۰ ساعت کار خواهند کرد، البته امیدواریم در آینده فیلتر سازان ایران ، از کاغذ مرغوب تر استفاده کنند.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.