مخازن هوای فشرده ی هواسازان تبریز بصورت ایستاده و بر اساس درخواست مشتری در دو فرمت مخزن استاندارد و مخزن نرمال تولید و ارایه می گردد. مراحل تولید هر دو نوع مخزن مشابه هم بوده و پارامترهای مهندسی لحاظ شده تقریبا یکسان می باشند.

مخازن استاندارد:

مخازن استاندارد هواسازان تبریز منطبق بر استاندارد ASME Sec. III تولید گردیده و کلیه مراحل اجرا از طراحی و انتخاب مواد گرفته تا پروسه ی تولید منطبق بر این استاندارد می باشد. برخی از جزئیات اجرایی و مشخصات فنی و ابعادی مخازن استاندارد ذکر گردیده است :

– طراحی و ساخت مخازن استاندارد مطابق کد ASME Sec. III DIV.1 می باشد.
– جنس ورق و کلگی مخازن از فولاد SA 516 Gr. 70 ، فلنج ها A105 و نازلها A106 Gr.B می باشند.
– کلگی مخازن از نوع Elliptical 2:1 می باشند.
– بر روی کلیه مخازن استاندارد تولیدی ، عملیات بازرسی شامل تست مواد نافذ (PT) و رادیوگرافی (RT) و هیدرواستاتیک (HT) مطابق استاندارد ASME انجام می پذیرد.
– مخازن استاندارد روتین بر اساس فشار کاری 10[barg]، فشار طراحی 12[barg] و فشار تست 15.6[barg] تولید می گردند.
– مخازن استاندارد سفارشی براساس فشار کاری 13[barg]، فشار طراحی 15.6[barg] و فشار تست 20.3[barg] تولید می گردند.
– تمامی مخازن استاندارد بسته به سایز، مجهز به Manhole یا Handhole متناسب طبق استاندارد ASME می باشند.
– تمامی نازل های 2” و بالاتر و همچنین ManHole یا HandHole ها دارای ورق تقویتی از جنس SA516 Gr.70 و سایز و اجرای مورد تایید استاندارد ASME می باشند.

عملیات Surface Coating برای داخل و خارج مخزن به شرح ذیل انجام می پذیرد :

داخل مخازن          خارج مخازن
         Sandblast 2.5 – Sandblast 2.5 –
 Zinc Rich Epoxy Primer 50µm – Epoxy Zinc Phosphate Epoxy Primer 50µm –
Epoxy Intermediate Coat 50µm – Epoxy Intermediate Coat 50µm –
Epoxy Polyamide Cured Top Coat 50µm – Epoxy Polyamide Top Coat 50µm –

سایر ملحقات مخازن استاندارد عبارتند از :

• نشانگر فشار ، شیر اطمینان
• شیر تخلیه اتوماتیک جهت کندانس همراه با شیر دستی زیر مخازن

همچنین امکان ارایه کلیه تاییدیه ها و مدارک فنی مورد درخواست مشتری مطابق لیست زیر امکانپذیر می باشد :

All Dimensional Drawings
Certificate of material for (Plate, Elliptical Heads, Flanges, Couplings, Sandblast, Paint)
NDT (PT, RT) Report, WPS, PQR, WPQ, Hydrostatic Test Report, QCP, …

مخازن نرمال :

همانند مخازن استاندارد مخازن نرمال نیز از لحاظ طراحی و اجرا منطبق بر استاندارد ASME sec. III بوده و دارای ضریب اطمینان یکسانی نسبت به مخازن استاندارد می باشند. تفاوت اساسی این مخازن نسبت به مخازن استاندارد در جنس و فرم کلگی های بکار رفته و همچنین متریال انتخابی بدنه می باشد. اگرچه در این مخازن نیز، امکان ارایه کلیه تاییدیه ها و مدارک فنی مورد نظر مشتری همانند مخازن استاندارد وجود دارد.

– ساخت مخازن نرمال مطابق کد ASME Sec. III DIV.1 می باشد.
– جنس ورق و کلگی مخازن ST37 ، فلنج ها A105 و نازلها A106 Gr.B می باشند.
– کلگی مخازن از نوع Spherical می باشند.
– بر روی مخازن نرمال عملیات بازرسی تست مواد نافذ (PT) و تست هیدرواستاتیک (HT) مطابق استاندارد ASME انجام می پذیرد.
– در صورت درخواست مشتری، عملیات تست رادیوگرافی (RT) بر روی مخازن انجام می پذیرد.
– مخازن نرمال روتین بر اساس فشار کاری 10[barg]، فشار طراحی 12[barg] و فشار تست 15.6[barg] تولید می گردند.
– مخازن نرمال سفارشی براساس فشار کاری 13[barg]، فشار طراحی 15.6[barg] و فشار تست 20.3[barg] تولید می گردند.
– تمامی مخازن، بسته به سایز، مجهز به ManHole یا HandHole متناسب می باشند.
– تمامی نازل های 2” و بالاتر و همچنین ManHole یا HandHole ها دارای ورق تقویتی می باشند.

عملیات Surface Coating برای داخل و خارج مخزن به شرح ذیل انجام می پذیرد :

داخل مخازن          خارج مخازن
Sandblast 2.5 – Sandblast 2.5 –
Zinc Rich Epoxy Primer 50µm – Epoxy Polyamide Cured Zinc Phosphate Primer 50µm –
Epoxy Inter Mediate Coat 50µm – Epoxy Polyamide Cured Inter Mediate Coat 50µm –
Epoxy Polyamide Cured Top Coat 50µm – Polyurethane 5015 50µm –

سایر ملحقات مخازن استاندارد عبارتند از :

• نشانگر فشار، شیر اطمینان
• شیر تخلیه اتوماتیک جهت کندانس همراه با شیر دستی زیر مخازن

همچنین امکان ارایه کلیه تاییدیه ها و مدارک فنی مورد درخواست مشتری مطابق لیست زیر امکانپذیر می باشد :

All Dimentional Drawings
Certificate of material for (Plate, Elliptical Heads, Flanges, Couplings, Sandblast, Paint)
NDT (PT,RT) Report, PQR, WPS, QWP, Hydrostatic Test Report,QCP, …

 

 

مخازن هوای فشرده

مخازن هوای فشرده

کمپرسورسازی هواسازان

کمپرسورهای سانتریفیوژ

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

کمپرسور هوا

کمپرسورهای فشار قوی

کمپرسور گازهای صنعتی

Avatar