دی ۲, ۱۳۹۸
درایر هیتردار

درایر هیتردار

  ویژگی های فنی درایرهای جذبی هیتردار • ساخت برجک ها مطابق با استانداردAPI , ASME sec.Vlll DlV.1 • جنس برجک ها و کلگی های Elliptical […]
Catalog
فارسی