آذر ۲۵, ۱۳۹۸
کمپرسور اسکرو اویل اینجکت1

کمپرسور اسکرو اویل اینجکت

در کمپرسور اسکرو اویل اینجکت روغن تزریق شده بداخل محفظه تراکم در پایان فرآیند تراکم با گاز مورد تراکم مخلوط شده و بعد از خارج شدن […]
Catalog
فارسی