کمپرسور هوا

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا دستگاهی است که برای فشرده کردن گاز یا بخار به کار می رود . عملکرد کمپرسور صنعتی به این صورت می باشد که با صرف انرژی مکانیکی ، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا تا فشار معین فشرده می‌سازند . در اثر این فرآیند کمپرسور ، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد . معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسور را از یک سیستم خنک‌ کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد . انواع کمپرسور هوا وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند.
کمپرسور های صنعتی دارای انواع مختلفی هستند. در یکی از رایج‌ترین طبقه بندی ها بر پایه نحوه انتقال انرژی از کمپرسور صنعتی به سیال، دو دسته کلی وجود دارد:

  • کمپرسور دینامیکی ( Dynamic compressor )
  • کمپرسور جابجایی مثبت

 

1) کمپرسور دینامیکی : ( Dynamic compressor )

در این کمپرسورهای دینامیکی انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است.

 

انواع کمپرسور صنعتی دینامیکی عبارت اند از:

جریان شعاعی ( Centrifugal compressor)

جریان محوری ( Axial compressor)

به طور معمول از کمپرسور صنعتی دینامیکی در فشارهای متوسط و دبی‌های بالاتر استفاده می‌شود.

2) کمپرسور جابجایی مثبت

در این کمپرسور صنعتی ، انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد.

 

انواع کمپرسورهای صنعتی جابجایی مثبت عبارت اند از :

کمپرسور رفت و برگشتی ( Reciprocating compressor)

کمپرسور دوار ( Rotary compressor) :

کمپرسور اسکرو

کمپرسور روتاری

قدرت تراکم این کمپرسور های صنعتی نسبت به نوع دینامیک بیشتر است. البته دبی این کمپرسور های صنعتی به مراتب کمتر از نوع دینامیکی می‌باشد. نیروی محرکه کمپرسور صنعتی بسته به قدرت آنها می‌تواند الکتروموتور یا موتور دیزلی باشد . شکل زیر شرایط کاربرد هر یک از انواع کمپرسورهای صنعتی را بر اساس فشار و دبی هوای خروجی نشان می دهد . مشاهده می شود که کمپرسور رفت و برگشتی ( Reciprocating compressor ) توانایی تولید بیشترین فشار و کمپرسور محوری (Axial compressor) توانایی تولید بیشترین حجم هوا را دارند .

 

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا

کمپرسورسازی هواسازان

پروژه های خاص

معرفی هواسازان تبریز

تماس با هواسازان