پرش لینک ها

تخته الهام

تابلوی هنری استودیو

ما خدمات مبتنی بر تجربه دیجیتال را به استارتاپ ها و مشاغل کوچک ارائه می دهیم. ما با ایجاد هویت تجاری ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی به مشتریان خود کمک می کنیم تا به موفقیت برسند.

Client

LiquidThemes

Role

UI Designer

Date

Sep 2020

Deliverables

UI Design, Development

ویژگی های مبتنی بر رویدادها و مناسبت ها.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.